fbpx

Wspieranie przez działanie
Warsztaty i spotkanie z psychologiem

styczeń – czerwiec 2022

Dlaczego warsztaty?

Warsztaty „Wspieranie przez działanie” to cykl spotkań dla ojców, poświęcony praktycznej stronie relacji ojciec – dziecko, w kontekście rozwoju dziecka i uzależnień. Warsztaty odbywają się od jesieni do czerwca 2022 r. Możliwych do wyboru jest 5 terminów i lokalizacji. Każdy uczestnik może wybrać jedno spotkanie. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Na warsztaty przewidziana jest ograniczona ilość miejsc, dlatego obowiązują zapisy.

Celem naszych warsztatów jest przekazanie wiedzy z dwóch zakresów tematycznych.
Po pierwsze powiemy o etapach rozwoju dziecka, kluczowych momentach oraz sposobach, w jaki może w nich uczestniczyć ojciec.
O tym temacie opowie psycholog Joanna Wachowiak.
Druga godzina warsztatów poświęcona będzie uzależnieniom: jakie są, jak sobie z nimi radzić, jak wspierać swoje dziecko.
Tę część warsztatów poprowadzi pedagog Dorota Wiśniewska.

Na spotkaniu beneficjenci zostaną poinformowani również o miejscach wsparcia, w których w razie problemów mogą szukać pomocy. Podczas spotkań stacjonarnych beneficjenci otrzymają broszury, zawierające podstawowe informacje przekazane podczas spotkania.

Warsztaty stacjonarne odbywać się będą w godzinach 18:00 – 20:30 z przerwą w trakcie. Podczas spotkania zapisani uczestnicy otrzymają dodatkowe broszury, które będą zawierały podstawowe wiadomości z warsztatów, aby wspierać ich rozwój w domu lub podzielić się z żoną/partnerką zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
Warsztaty w formacie ONLINE odbędą się w godzinach: 18:00-20:00.

Przed i po zakończonych warsztatach, poprosimy każdego uczestnika o wypełnienie ankiety. Ankieta będzie anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie do celów realizacji projektu oraz jego ewaluacji, link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/S1T1E2I2P5P8E3P0G

Osoby prowadzące warsztaty:

Joanna Wachowiak – psycholog, doradca zawodowy, terapeuta Integracji Sensorycznej, trener Biofeedback, ukończyła  Studium Umiejętności Osobistych Trenera i Lidera w ujęciu integralnym. Pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sopocie prowadząc diagnozę i terapię dzieci oraz młodzieży, zajęcia i warsztaty dla rodziców, a także szkolenia i konsultacje dla nauczycieli.

Dorota Wiśniewska – pedagog, socjoterapeutka, oligofrenopedagog, realizator „Szkoły dla Rodziców”, kierownik wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Pracuje w szkole jako pedagog szkolny, nie tylko udzielając pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ale przede wszystkim towarzysząc uczniom w pokonywaniu różnorodnych trudności. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne jak i rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne. Od wielu lat prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców w ramach zajęć „Szkoła dla Rodziców” cz. I, II, III. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z innymi organizacjami, podczas prowadzenia profilaktycznych warsztatów dla młodzieży i rodziców (mi.in dot. ryzykownych zachowań dzieci, trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami). Prowadzi również indywidualne konsultacje dla rodziców i ich dzieci. Ukończyła studia podyplomowe z Psychologii klinicznej. Obecnie kształci się na studiach podyplomowych na kierunku „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.

Kampania społeczna: Jestem tatą – mam wpływ! Nie mówi wyłącznie o problemie społecznym. Założyliśmy, że oprócz poinformowania o tym, że rola ojca ma znaczenie dla bezpiecznych wyborów jego dziecka, ważne jest powiedzenie też o tym, jak wesprzeć swoje dziecko i z jakimi trudnościami tak właściwie się mierzymy.

Naszym celem jest więc przekazanie konkretnej wiedzy o dziecku i zagrożeniach z jakimi może mieć styczność. Ta wiedza i świadomość roli ojca w budowaniu bezpiecznych wyborów w przyszłości dziecka, dają motywację by pracować nad sobą i jakościowo dobrą relacją z dzieckiem. Zapraszamy więc na warsztaty!


Terminy spotkań

02 marca 2022 – ONLINE
31 marca 2022 – ONLINE
14 września 2022 – Wejherowo parafia Świętej Trójcy
15 września 2022 – Wejherowo parafia Świętej Trójcy
pod koniec września planowane są jeszcze warsztaty ONLINE

Zapisy ruszyły – prosimy o przesłanie zgłoszenia pod adresem: info@gladiusgloriae.pl. Prosimy w treści maila podać wybrany przez siebie termin oraz klauzule RODO zamieszczoną poniżej. W odpowiedzi prześlemy potwierdzenie wzięcia udziału. Na warsztaty online również obowiązują zapisy.

Ilość miejsc jest ograniczona – w warsztatach może wziąć udział 30 osób podczas jednego spotkania. Kolejność zgłoszeń decyduje o możliwości wzięcia udziału w projekcie.

KLAUZULA RODO
„Działając w imieniu własnym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mailu zapisującym mnie za warsztaty „Wspieranie przez działanie”, które odbędą się od lutego do czerwca 2022 w Gdański, Wejherowie, Kowalach oraz online, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm.) przez Fundację Gladius Gloriae ul. Narewska 3, 80-110 Gdańsk, (będącą administratorem tych danych osobowych) i przyjmuję do wiadomości, że celem przetwarzania ww. danych osobowych jest dokonanie wszelkich czynności składających się na proces zapisów na Warsztaty.
Oświadczam również, że mam świadomość, iż podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, oraz że zgoda może być cofnięta w każdym czasie, jednak brak ich podania lub brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie zgody skutkują brakiem możliwości realizacji umowy.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, która dostępna jest na stronie www.wplywojca.pl”