fbpx
Ojcowie dla Ojców

3 panele / debata o ojcostwie
5 prelegentów / koncert
Sympozjum Ojcowie dla Ojców

20 listopada 2021 r.

Czemu Sympozjum?

Pomysł na sympozjum zmieniał się w trakcie pracy nad naszą kampanią. Początkowo, chcieliśmy aby odbyła się tylko debata – otwarte publiczne forum dyskusyjne na temat roli relacji ojca z dzieckiem a jego bezpieczeństwem w okresie adolescencji. Jednak doszliśmy do wniosku, że znamy osoby, które mogą w tym z pozoru oczywistym temacie powiedzieć nam coś, co pomoże nam być bardziej DLA naszych pociech. Dlatego debatę poprzedzi sympozjum, podczas którego nasi prelegenci opowiedzą o realiach i marzeniach w wychowywaniu dzieci, o tym, że tata może w twórczy sposób budować dobrą atmosferę w domu, a także poruszymy temat trudności, z jakimi borykają się dzisiaj ojcowie. Każdy temat zostanie poruszony w formie rozmowy. Liczymy na to, że dzięki takiej formie będzie nam się lepiej słuchało, a także nasi rozmówcy przekażą nam więcej sekretów.


Kiedy?

Sympozjum odbędzie się 20.11.2021 w Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Rozpoczynamy o 9:00. Na sympozjum obowiązują zapisy. Spotkanie jest darmowe oraz otwarte, zapraszamy wszystkich chętnych. Transmisja online dostępna będzie na kanale YouTube Bractwa św. Pawła.


Transmisja

Prowadzący i Prelegenci

Goście Sympozjum

Nasi specjaliście w dziedzinie ojcostwa, rodziny i rozwoju mężczyzn. Wraz z nimi będziemy mogli poruszyć tematy, które wprowadzą nas na nowy etap rozwoju. Zapraszamy do pozyskania informacji, o każdym z Nich.
http://wplywojca.pl/wp-content/uploads/2021/10/alicja.jpg

Alicja

Samolewicz-Jeglicka

Żona i matka, dziennikarz ZWWZ – z Zawodu, Wyboru, Wykształcenia i Zamiłowania.

Więcej

http://wplywojca.pl/wp-content/uploads/2021/11/jodczyk.jpg

Paweł

Jodczyk

Ojciec czterech synów. Absolwent biologii i Studiów nad Rodziną.

Więcej


http://wplywojca.pl/wp-content/uploads/2021/09/jacek-pulikowski.jpg

Jacek

Pulikowski

Szczęśliwy mąż i ojciec trójki dzieci, pisarz i wykładowca, doktor inżynier budownictwa. Autor licznych publikacji o tematyce rodzinnej.

Więcej

http://wplywojca.pl/wp-content/uploads/2021/09/janusz-wardak-kopia.jpg

Janusz

Wardak

Od ponad 25 lat szczęśliwy mąż, tato dziesięciorga dzieci. Jeden z założycieli i prezes Stowarzyszenia Akademia Familijna.

Więcej

http://wplywojca.pl/wp-content/uploads/2021/09/grzegorz-grochowski.jpg

Grzegorz

Grochowski

Ojciec dwójki dzieci, wykładowca akademicki, założyciel Gdańskiej Akademii Dojrzałości. Animator życia kulturalnego, w wolnych chwilach muzyk i kompozytor.

Więcej

http://wplywojca.pl/wp-content/uploads/2021/09/wojtek-olszewski.jpg

Wojciech

Olszewski

Mąż i ojciec 6. dzieci. Człowiek, który jest w trakcie intensywnej zmiany i pracy nad swoim rozwojem.

Więcej

Debata

Po wysłuchaniu wszystkich paneli, zapraszamy do aktywnego udziału w debacie. Na początku zostanie krótko przedstawione podsumowanie kampanii w formie reportażu filmowego, podsumowującego dotychczasowy przebieg kampanii. Następnie będzie otwarty panel dyskusyjny, podczas którego każdy z obecnych na widowni będzie mógł zadać pytanie. Nasi prelegenci spróbują sprostać nawet najtrudniejszemu pytaniu. Zachęcamy, aby się przygotować. Podczas wydarzenia będą zbierane ankiety badające poziom zmiany świadomości na temat profilaktycznej funkcji ojcostwa wśród uczestników. Będzie możliwość wypełnienia ankiety również online.Szczegółowy Plan Spotkania


8:00-9:00 Rejestracja Uczestników
9:00-9:15 Oficjalne otwarcie Sympozjum „Ojcowie dla Ojców”
9:15-9:30 Czas dla partnerów
9:30-10:15 Wizja a rzeczywistość wychowywania dzieci.
Wojtek Olszewski, Janusz Wardak
10:15-11:00 Dobra atmosfera w domu, czyli jak być twórczym.
Grzegorz Grochowski
11:00-11:15 Przerwa
11:15-12:00 Wyzwanie dla ojcostwa dzisiaj.
Jacek Pulikowski
12:00-12:15 Przerwa
12:15-13:15 Debata
13:15-13:25 Przerwa
13:25-14:15 Koncert
14:15-14:30 Zakończenie

Zapisy

Aby wziąć udział w sympozjum należy zapisać się drogą mailową pod adresem info@gladiusgloriae.pl

UWAGA Prosimy o umieszczenie w treści maila informacji o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO:

„Na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Gladius Gloriae ul. Narewska 3, 80-110 Gdańsk moich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu mailowego; w celu przyjęcia zgłoszenia mojego udziału w Sympozjum o ojcostwie „Ojcowie dla Ojców”, które odbędzie się 20.11.2021r. w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może zostać cofnięte w każdej chwili bez podawania przyczyny, lecz co pozostaje wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody. Wiem, że mam prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia. Pełna informacja o ochronie danych osobowych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, w tym o przysługujących prawach i sposobie ich realizacji, znajduje się w klauzuli informacyjnej, która dostępna jest na stronie www.wplywojca.pl

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, na salę wpuszczane będą tylko osoby z listy zapisanych.

Dla wszystkich zapisanych dostępne będą dodatkowe materiały z sympozjum: nagranie paneli oraz nagranie debaty.Miejsce?

Zapraszamy do Filharmonii Bałtyckiej na salę kameralną.KLAUZULA INFORMACYJNA
– dane osobowe uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą – Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”), informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych jest Fundacja Gladius Gloriae ul. Narewska 3, 80-110 Gdańsk;
2) z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez kontakt: inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl;
3) dane osobowe są przetwarzane w celu zapisania uczestnika i zorganizowania Sympozjum „Ojcowie dla Ojców” w dniu 20.11.2021r.; Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie wycofana w zakresie i celu w jakim została wyrażona, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz na przetwarzanie danych osobowych po cofnięciu zgody dokonywanego na podstawie pozostałych podstaw prawnych wskazanych w pkt
4) niniejszej klauzuli informacyjnej;
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów;
6) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, w szczególności przez okres dwóch tygodni od zakończenia wydarzenia, a po tym czasie będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7) odbiorcami danych osobowych będą podmioty zaangażowane w zorganizowanie wydarzenia oraz podmioty uprawnione do kontroli i audytu działalności Fundacji;
8) przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do Fundacji to: żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te może Pani/Pan wykonać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Fundację; cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych, na której opiera się przetwarzanie danych przez Fundację; zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Pani/Pana dane były przetwarzane
niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Pani/Pana dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał/a, aby zostały usunięte; dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 2 powyżej;
9) osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że administrator danych (Fundajca) naruszył przepisy o ochronie danych osobowych;
10) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
11) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.