fbpx

Jestem Tatą
-mam wpływ!

Kampania społeczna o Ojcostwie


29.10-20.11.2021

Badania Społeczne

Lokalne badania stanowią podstawy element naszej kampanii społecznej.

Badania, jakie realizujemy mają służyć jak najlepszemu przeprowadzeniu kampanii społecznej, tak aby w pełni odpowiedziała na potrzeby mężczyzn mieszkających w naszym regionie. W celu zapewnienia ich jakości, współpracujemy ze specjalistami, który wspierają nas w zakresie doboru odpowiedniej metodologii, narzędzi i sposobu przeprowadzenia badań.

Przeprowadzane przez nas badanie ilościowe, ma na celu sprawdzenie poziomu świadomości o roli ojca w przeciwdziałaniu uzależnieniom i zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży. Badane osoby to mężczyźni w wieku 25-60 lat, posiadający co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 roku życia. Badanie przeprowadzane jest w formie ankiety, z możliwością wybrania jednej odpowiedzi. Miejscem zbierania ankiet jest Trójmiasto oraz okoliczne powiaty: wejherowski, kartuski, gdański.

Po przeprowadzeniu badań społecznych, podsumujemy wyniki ankiety sporządzając odpowiedni raport. Będzie on potrzebny do przygotowania materiałów merytorycznych kampanii oraz posłuży nam w przyszłych działaniach Fundacji. Zostanie on przedstawiony w formie pliku .pdf i umieszczony na naszej stronie internetowej oraz u naszych partnerów.


Wypełnij Ankietę

Przebieg Badań

Badania należy podzielić na cztery etapy, które w sposób kompleksowy realizują zadanie. Każdy krok jest wspierany przez specjalistów z dziedziny socjologii.

Metodologia

Pierwszym etapem jest metodologiczne przygotowanie badań. Właściwa forma pozwoli uzyskać najlepsze rezultaty.


Zbieranie ankiet

Proces badań właściwych związany z pozyskiwaniem informacji od społeczeństwa lokalnego. Nasza ankieta bazuje na dwóch żródłach: internetowym oraz ankieterach pozyskujących dane w miejscowościach na terenie gmin: Pruszcz Gdański, Wejherowo, Kolbudy, Gdańsk.


Analiza

Po uzyskaniu danych nasi specjaliści przygotują pisemny raport, który pozwoli nam poznać szczegółowe informację na temat przeprowadzonych badań.


Infografiki

Aby wyniki ankiet były jeszcze bardziej dostępne dla szerokiego grona przygotowane zostaną infografiki odpowiadające poszczególnym odpowiedzią.